“HOE LEREN MIJN KINDEREN OM TE GAAN MET HET FAMILIEVERMOGEN?”

Het familievermogen geeft een extra dimensie aan de opvoeding van uw kinderen. Het vermogen maakt veel zaken mogelijk en gemakkelijker in hun leven.Tegelijkertijd vinden veel ouders dat hun kinderen de waarde van geld moeten kennen en leren om financieel zelfredzaam te worden. De grote vraag is hoe leer je kinderen stapsgewijs goed omgaan met vermogen?

Uit ons onderzoek onder achttien rijke erfgenamen blijkt dat goed voorbereide erfgenamen een vermogensopvoeding krijgen. Dit bestaat uit een stapsgewijs proces waarin kinderen worden voorbereid op de kansen en uitdagingen van het familiekapitaal.

De vermogensopvoeding bestaat uit drie fases: informeren, oefenen en loslaten. Essentieel is dat ouders onderling overeenstemming hebben over welke invloed geld en vermogen op het

leven van de kinderen mag hebben. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Met hulp van onze serious games voor ouders en kinderen begeleiden wij het proces van voorbereiding. Op een serieuze en leuke manier worden gedachten, gevoelens en ideeën helder over de ideale toekomst met het vermogen. Wij faciliteren de dialoog tussen ouders onderling en vervolgens met de kinderen. Het doel is om een ontwikkel- en leertraject op te stellen waarbij we rekening houden met de verschillen in talenten en interesses.

“In het midden van de moeilijkheid ligt de kans”

— Albert Einstein


“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe maak ik goede afspraken in ons samengestelde gezin”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“IS EEN FAMILIEFONDS INTERESSANT VOOR MIJ?”

Functioneert mijn single family office optimaal?

HOE KAN IK MIJN VERMOGEN STRUCTUREREN?