“HOE KRIJG IK MIJN BUREAU MET VERMOGENSZAKEN LEEG?”

Voor uw vermogenszaken komt er ongetwijfeld veel post met tips, ideeën, investeringsmogelijkheden en adviezen binnen. Vaak zijn het zaken waarover u een besluit moet nemen. Veel mensen zijn druk met andere zaken en vinden dit lastig of hebben te weinig tijd. Veel praktische en financiële zaken blijven liggen. Al snel hoopt het zich op; op uw bureau en in uw mailbox.

Hoe fijn is het als u rust en grip krijgt door het anders te organiseren. Geen gejaagd gevoel dat u iets mist of achterloopt. Onze ervaring is dat u gemakkelijker een besluit neemt als wij – samen met u – eerst een strategisch plan opstellen met prioriteiten.

Wat wilt u zelf bereiken met uw vermogen? Door dit scherp voor ogen te houden, weet u welke zaken aandacht behoeven en wat voor uw eigen doelstellingen niet relevant is. Daarnaast kunnen wij u helpen om een digitaal archief aan te leggen. Zo heeft u alle relevante informatie over uw vermogenszaken altijd bij de hand. Handig voor uzelf én de partijen waarmee u samenwerkt.

“Daden zijn altijd welsprekender dan woorden.”

— William Shakespeare


“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe krijg ik mijn bureau met vermogenszaken leeg?”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“IS EEN FAMILIEFONDS INTERESSANT VOOR MIJ?”

“Willen en kunnen mijn kinderen in het bedrijf?”

HOE KAN IK MIJN VERMOGEN STRUCTUREREN?