“Functioneert mijn single family office optimaal?”

U wilt dat uw Single Family Office uw zaken optimaal regelt. Hebt u de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen uw eigen familiekantoor goed vastgelegd? Veel SFO eigenaren willen graag een extra paar ogen op hun vermogen. De uitdaging is om een betrouwbare en ervaren sparringpartner met relevante SFO kennis en ervaring te vinden. 

Guidato heeft voor u en uw familiekantoor een speciale dienst: Single Family Office Services. Wij versterken uw kantoor door op periodieke basis te sparren, mee te kijken en zijn als achtervang direct inzetbaar bij calamiteiten. De directeur van uw kantoor kan ook plotseling ziek worden of zelfs overlijden.

Wij zien dat veel family officers vooral druk zijn met alle investeringen en beleggingen en beperkt tijd hebben voor andere belangrijke zaken. U kunt hierbij denken aan juridische/notariële zaken, de voorbereiding van uw gezinsleden of het faciliteren van familiebijeenkomsten. Guidato kan uw family officer versterken en in overleg bepaalde zaken oppakken. 

Vanuit onze praktijk constateren we dat delicate onderwerpen zoals gezinsgesprekken over de toekomst en het voorbereiden van de opkomende generatie ingewikkeld zijn. Ons kantoor kan de begeleiding en vermogensvoorbereiding van uw volwassen kinderen uit handen nemen.

Samengevat kan door gebrek aan tijd, kennis of persoonlijke omstandigheden een blik van buiten in uw eigen SFO nuttig zijn. Wij gaan graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Voldoet uw family office aan al uw verwachtingen?
  • Hoe kunt u de bevoegdheden en verantwoordelijkheden het beste vastleggen?
  • Wat is er geregeld ingeval van ziekte of overlijden van uw family officer?
  • Welke werkzaamheden blijven liggen en zijn belangrijk om aandacht te geven?
  • Welke rol speelt uw family office voor uw kinderen? 
  • Heeft uw family office een plan voor de komende vijf jaar?

“Wie elke dag oefent, kweekt de kiem van zijn vrijheid.”

— Stephen R. Covey


“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe maak ik goede afspraken in ons samengestelde gezin”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“IS EEN FAMILIEFONDS INTERESSANT VOOR MIJ?”

Functioneert mijn single family office optimaal?

HOE KAN IK MIJN VERMOGEN STRUCTUREREN?