“HEB IK OOK EEN FAMILIESTATUUT NODIG?”

Het familiestatuut is steeds meer in het nieuws. In een familiestatuut regel je afspraken tussen de familie-eigenaren over het familiebedrijf. Vooral afspraken over lastige onderwerpen zoals werken in het bedrijf, eigenaarschap, dividendbeleid en de toekomst van het bedrijf. Welke familieleden mogen en kunnen in het bedrijf komen werken en onder welke voorwaarden? Is aangetrouwde familie welkom in het bedrijf? Wie mag eigenaar worden van het bedrijf? Wat doen we als er een strategische koper ons familiebedrijf wil overnemen?

Het doel van een familiestatuut is een balans te vinden tussen het succes van het bedrijf en het welzijn van de familie. Dit voorkomt onduidelijkheden en onderhuidse spanningen die een negatieve invloed hebben op de continuïteit.

Een familiestatuut komt tot stand door periodieke bijeenkomsten. Het is geen malletje met vragen waar de familie doorheen wordt geperst, maar een uniek proces. In onze rol als procesbegeleider faciliteren wij de dialoog tussen de eigenaren van het familiebedrijf.

Stapsgewijs begeleiden wij de gesprekken en vervolgacties. We zetten de belangrijkste vragen op de agenda, maken gespreksverslagen en kunnen met input van alle (toekomstige) eigenaren uw familiestatuut schrijven.

Wanneer is het verstandig om voor uw familiebedrijf een familiestatuut op te stellen?

  • Uw familiebedrijf heeft meerdere familie-eigenaren of zal dat binnenkort krijgen
  • Er is verschil in ambities, talenten en interesses van de familie-eigenaren
  • Er is een noodzaak om een collectieve (familie)ambitie expliciet te maken

“Het geheel is meer dan de som van de delen.”

— Aristoteles


“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe maak ik goede afspraken in ons samengestelde gezin”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“IS EEN FAMILIEFONDS INTERESSANT VOOR MIJ?”

Functioneert mijn single family office optimaal?

HOE KAN IK MIJN VERMOGEN STRUCTUREREN?