PRIVACY BELEID GUIDATO

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij persoonsgegevens van u. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor compliance- en controledoeleinden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden, zoals de belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is;
  • derden zoals externe adviseurs, waaronder juristen, accountants en belastingadviseurs.
    In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw rechten

U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot onze Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Guidato
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Communicatieweg Oost 12 / 8e etage
1566PK Assendelft
+31 (0)20 820 8000
info@guidato.nl

Guidato behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid.