“Is een familiefonds interessant voor mij?”

Een familiefonds structuur is vooral interessant voor vermogende families met een substantieel vermogen. U kunt een familiefonds gebruiken om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te dragen naar uw kinderen en/of kleinkinderen. Met een familiefonds kunt u de zeggenschap over het familievermogen behouden. Uw (klein)kinderen krijgen alleen financiële rechten en geen zeggenschap. 

In juridische taal is het familiefonds een besloten fonds voor gemene rekening. De ouders dragen bijvoorbeeld een effectenportefeuille over aan het familiefonds tegen uitgifte van participaties. De ouders kunnen de participaties jaarlijks schenken aan hun kinderen of bij aanvang aan hen verkopen tegen jaarlijkse kwijtschelding van de schuld. De achterliggende gedachte van de structuur is dat u de zeggenschap over uw familievermogen behoudt

Door uw kind(eren) participant te maken van een familiefonds, hebt u nog niet geregeld dat zij de benodigde kennis en ervaring opdoen met vermogen. Het is slim om uw kind te laten groeien in zijn/haar rol, bijvoorbeeld door een rol als notulist bij de periodieke familiefonds vergaderingen. Op een later moment en afhankelijk van de motivatie, kan hij/zij uiteindelijk groeien naar een rol als bestuurder. 

Voor ouders die hun kinderen stapsgewijs willen leren omgaan met het vermogen kan een familiefonds bijdragen aan hun vermogensopvoeding. Het is belangrijk om vooraf helderheid te hebben over de wensen van alle familieleden, hun verwachtingen en (toekomstige) betrokkenheid. Als de behoefte aan (financiële) autonomie van familieleden groot is, dan is een familiefonds voor u mogelijk niet zinvol. U kunt dan beter rechtstreeks aan uw kind(eren) schenken.

“Zonder vertrouwen bestaat er geen toekomst.”

— Arthur Japin

“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe maak ik goede afspraken in ons samengestelde gezin”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“IS EEN FAMILIEFONDS INTERESSANT VOOR MIJ?”

Functioneert mijn single family office optimaal?

HOE KAN IK MIJN VERMOGEN STRUCTUREREN?