GUIDATO ONDERSTEUNT U OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Om de continuïteit van het bedrijf, uw opgebouwde vermogen en het welzijn van uw familie te waarborgen, kan Guidato op verschillende manieren ondersteunen. In onze rol als adviseur, procesbegeleider, coach en expert helpen wij u en uw familie met uw vragen.


ADVISEUR

Als adviseur kunnen wij als strategisch klankbord denkkracht toevoegen. U betaalt ons niet om overal ‘ja’ op te zeggen. Met oog voor de praktische uitvoering en met een no-nonsense mentaliteit zetten we in heldere taal zaken voor u op een rij. Zo bent u altijd in staat om een weloverwogen besluit te nemen.


PROCESBEGELEIDER

Veel ondernemers en (bedrijfs)families willen periodiek overleggen over belangrijke besluiten over de toekomst van hun bedrijf en/of familievermogen. Als procesbegeleider ondersteunen wij u en uw familieleden om dit overleg efficiënt en effectief te laten verlopen. Natuurlijk hebben we oog voor de diverse belangen en verschillen in uw familie. In onderling overleg bepalen we een agenda, begeleiden de familiebijeenkomsten en maken gespreksverslagen.


COACH

Als coach helpen wij u of een familielid bij het behalen van een persoonlijk doel. In onze praktijk heeft dit vaak te maken met de wens om op te volgen in het familiebedrijf of een goede rentmeester te worden van het familievermogen.


COÖRDINATOR

Als u meerdere adviseurs hebt, kunnen wij hen als team laten samenwerken door als coördinator hun expertises op elkaar aan te laten sluiten. Wij beheren voor u alle accurate informatie, adviezen en een actielijst op één plek.


EXECUTEUR EN BEWINDVOERDER

Bij de uitvoering van een estate plan of fiscale planning kunt u ons inschakelen als bewindvoerder of executeur.

In ons team hebben we een gecertificeerde executeur en bewindvoerder. Wij zorgen dat uw wensen op langere termijn deskundig kunnen worden uitgevoerd met oog voor de wensen van alle familieleden en belanghebbenden.


STAK BESTUURDER &
RAAD VAN ADVIES

U hebt voor het waarborgen van de continuïteit van uw (familie)bedrijf een Stichting administratiekantoor of Raad van Advies. Als buitenstaander kunnen we als onafhankelijk en professioneel klankbord een rol vervullen als Stak bestuurder of adviseur in uw Raad van Advies.


INTERIM CFO
OF FAMILY OFFICER

Door omstandigheden kunt u tijdelijk behoefte hebben aan een deskundige om allerlei zaken rondom uw personal holding of family office te regelen en aan te sturen. U kunt een beroep doen op onze kennis en vaardigheden om de continuïteit te waarborgen. Guidato werkt een of meer dagen per week bij u op kantoor en werkt samen met u aan een permanente oplossing die bij u en uw familie past.