“WAAROM HEB IK EEN LEVENSTESTAMENT NODIG?”

In een levenstestament of volmacht staan uw wensen wanneer u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U wijst één of meerdere personen aan in wie u het volste vertrouwen heeft om uw zakelijke en privé belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor uw financiële belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben, vast in een of meerdere notariële akten.

De gevolmachtigde kan één persoon zijn die alles regelt of u splitst de taken. Dan behartigt de ene persoon uw financiële zaken en een andere persoon uw medisch/persoonlijke belangen.

Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen.

Voor vermogende particulieren en eigenaren van een (familie)bedrijf is het raadzaam om een levenstestament op te stellen zodat hun vermogenszaken continu kunnen worden behartigd. In onze rol als adviseur kunnen wij u helpen om te komen tot weloverwogen besluiten. Ook kunnen wij een bepaalde rol als expert vervullen bij de uitvoering van uw wensen.

“Zonder vertrouwen bestaat er geen toekomst.”

— Arthur Japin


“Ik heb mijn bedrijf verkocht; Hoe nu verder?”

“Heb ik ook een familiestatuut nodig?”

“Hoe krijg ik mijn bureau met vermogenszaken leeg?”

“Hoe regel ik mijn bedrijfs-overdracht optimaal?”

“Hoe leren mijn kinderen om te gaan met het familie vermogen?”

“Hoe zet ik mijn eigen family office op?”

“Hoe kan ik al mijn adviseurs als een team laten samenwerken?”

“Willen en kunnen mijn kinderen in het bedrijf?”

“waarom heb ik een levenstestament nodig?”