Bedrijf verkocht, en dan? (deel 2)

Wij signaleren een trend dat meer ondernemers hun bedrijf verkopen. De naweeën van Corona heeft hun wens om vrijheid te kopen versneld. Het FD schreef over de handel en wandel van de (ver)koopmarkt van bedrijven in de huidige economische en geopolitieke situatie. NRC zoomde in op de impact van de verkoop op de ondernemer door twee (oud)ondernemers te interviewen. Eerder schreven wij een blog over hoe je de verkoopopbrengst kunt organiseren door bijvoorbeeld het opzetten van een eigen family office. In deze blog gaan we dieper in op hoe u na de bedrijfsverkoop uw persoonlijke leven kunt verrijken en uw vermogen kunt organiseren.

1. Uw nieuwe levensfase

Ondernemer Monique Delsink omschreef in het NRC-artikel haar leven na verkoop treffend: “Na een prachtig afscheidsfeest was ik mijn status van ondernemer kwijt. Ik had verwacht rust en tijd te vinden, ik kwam in een rouwproces.” Dat de exit impact heeft op het welzijn, identiteit en relaties is zeker. Welke weg volgt na de verkoop, is voor iedereen anders en is veelal een proces van aftasten en herontdekken. 

Softwareondernemer Aniel Mahabier omschrijft in hetzelfde NRC artikel zijn nieuwe vrijheid als volgt: “Alleen maar sporten ging vervelen en begon er iets te kriebelen.” In de transitie periode is hij vaak benaderd om ceo te worden van start-ups, maar dit paste niet bij hem. Nu werkt hij weer aan een nieuw eigen bedrijf.

‘De Walk on feathers ordende mijn gedachten. Het confronteert en zorgt voor reflectie.’

Na de bedrijfsverkoop komt u in een nieuwe levensfase met uitdagingen en mogelijkheden. Onze tool Walk on feathers kan u helpen om uw gedachten over de toekomst naar boven te halen en te structuren. In onze praktijk hebben wij voor ondernemers, erfgenamen en C-level directieleden die in een overgangsfase zijn de tool Walk on feathers ontwikkeld. 

Walk on feathers – Hoe werkt het?

In een dagdeel denkt u na over uw leven van gisteren, vandaag en morgen. Met het uitzicht van de 8e etage van ons kantoor in de watertoren, onderzoekt u de vraag: hoe geef ik invulling aan mijn leven na de verkoop? Welke nieuwe ideeën of kansen ontvouwen zich tijdens de sessie en welke acties passen bij uw nieuwe levensfase? 

Om het momentum van de Walk on Feathers goed vast te houden, leggen we uw ervaring, uitspraken en onze observaties vast in een rapport. 

2. Hoe laat ik mijn vermogen voor mij werken?

Na de verkoop is de eerste reactie vaak: “ik moet mijn vermogen laten werken.” In de praktijk blijkt dit een uitdaging. Voor veel ondernemers stond het ondernemerschap op nummer 1 en was er in die periode minder tijd en interesse om te beleggen. Er is een scala aan beleggingsmogelijkheden en dit maakt het complex om juiste keuzes te maken. Veel gehoorde vragen zijn: wanneer is het een geschikt instapmoment om te beleggen? Waarin kan ik het beste beleggen en met welke bedragen? Wat zijn goede voorwaarden? 

Door het zichtbare zakelijke succes worden veel ondernemers na de exit benaderd om in start- of scale-up bedrijven te participeren. Klinkt leuk, maar past dit bij u en zo ja, hoe maakt u keuzes? Het kost ook veel tijd en kapitaal, en succes is uiteraard niet gegarandeerd. 

“Ik wil ook investeren in vastgoed” is een veelgehoorde wens, maar blijkt in de huidige markt niet altijd gemakkelijk. Hoge prijzen, dagprijzen die door aannemers en leveranciers worden (door)berekend en niet in de laatste plaats de stikstofcrisis. 

Een planmatige aanpak en het in kaart brengen van verschillende scenario’s kan rust geven. Hoewel het mogelijk niet het eerste is waar u aan denkt als u substantiële bedragen op uw bankrekening heeft, is het opstellen van een financieel plan nuttig. De volgende vragen verdienen aandacht:

  • Welke levensstijl wenst u en hoe denkt uw partner hierover? 
  • Wat zijn de kosten van deze manier van leven en voor welke periode?
  • Welk vermogen moet als een nachtkastje vermogen of ijzeren voorraad aanwezig zijn?
  • Dient nog zakelijk vermogen te worden aangehouden voor het financieren van een of meer (nieuwe) ondernemingen?
  • Met welke belastingclaim moet nog rekening worden gehouden, nu en in de toekomst?
  • Voelt u de verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan de maatschappij?

________________________________________________________________________

“Het bepalen van mijn nachtkastje vermogen gaf mij een enorme rust”

Door helderheid te krijgen over de verschillende persoonlijke, familiare en zakelijke ambities kan een bedrag aan deze ambities worden toegekend. Door dit zo concreet te doen en verschillende scenario’s door te rekenen, krijgt u meer gevoel bij welke bedragen nodig zijn. Het doorrekenen vereist wel dat uitgebreid over risicobereidheid, vermogensverdeling en tijdshorizon wordt nagedacht en besloten. 

In onze aanpak komen wij uiteindelijk tot twee type vermogen: het kernvermogen en het overvloedige vermogen. Het kernvermogen is alles wat u nodig heeft voor uw comfort (het nachtkastje), levensstijl en zakelijke verplichtingen. Al het vermogen dat u niet nodig heeft noemen wij overvloedig vermogen. Dit is beschikbaar voor verhoging van uw eigen levensstijl, uw (klein)kinderen en maatschappelijke ondersteuningen/filantropie.

3. Objectiveer uw keuze voor vermogensbeheerders en private banks

Ik vind het lastig om de verschillende beleggingsvoorstellen te beoordelen en een keuze te maken.

Kunnen jullie even meekijken?” Een effectieve manier om u te helpen bij het in kaart brengen en beslissen welke partijen het beste bij u passen is een Request For Proposal (RFP). We inventariseren eerst uw beleggingsdoelstellingen, beleggingsstijl en verwachtingen van de vermogensbeheerders. Vervolgens bepalen we in overleg met u welke banken en vermogensbeheerders het beste gevraagd kunnen worden om een voorstel te doen. 

Wij regelen dit hele proces, inclusief het beoordelen van de voorstellen. U blijft anoniem en komt pas bij de kennismaking met uw potentiële vermogensbeheerders aan tafel. Na uw keuze voor een of meer vermogensbeheerders, coördineren wij de implementatie van het voorstel zodat u er zeker van bent dat het goed wordt geregeld. 

4. Herijking van uw juridische structuur

Na de verkoop van uw onderneming staat u niet meer volop in de wind. Uw risico’s zijn anders en u kunt uw (fiscaal-) juridische structuren daarop aanpassen. Net als een herijking van uw persoonlijke leven, kunt u aandacht besteden aan de vraag welke vennootschappen overbodig zijn en welke juridische afspraken gewijzigd kunnen worden. Wij noemen dit in onze praktijk Operatie Eenvoud. Door op te ruimen ontstaat ruimte om andere zaken op te pakken en te structureren. 

Bij herstructurering kunt u meteen aandacht besteden aan uw estate planning: op welke manier kunt u uw opgebouwde vermogen fiscaal vriendelijke overdragen aan uw erfgenamen? 

Samen met uw kinderen kunt u een familiefonds opzetten, zodat waardegroei fiscaal onbelast bij hen komt én zij tegelijk kennis en ervaring met vermogenszaken opdoen. 

Als u overweegt om een nieuwe onderneming op te zetten dan is het slim om uw kinderen (mede)eigenaar te maken zodat de eigendom later niet in uw nalatenschap valt. Onze ervaring is dat ouders vaak kiezen voor oprichting van een Stichting Administratiekantoor (StAK) en de certificaten voorwaardelijk schenken aan hun kinderen. Voordeel is dat ouders altijd een noodknop houden in geval een kind ontspoort. De schenking wordt dan tenietgedaan en de certificaten gaan terug naar de ouder(s). Punt van aandacht: als u uw kinderen mede-eigenaar maakt van uw nieuwe onderneming, zorg dan dat zij kunnen leren wat dit betekent. 

Er zijn veel mogelijkheden om bij de herijking van uw juridische structuur gelijk uw estate planning goed te regelen. Dit is altijd maatwerk. We onderzoeken graag samen met u wat passend is voor uw situatie.  

Luister voor inspiratie naar de Podcast Over Vermogen met ondernemer Arthur Dontje. Hij vertelt openhartig over de impact van de verkoop van zijn bedrijf Dobla op zijn leven en het leven van zijn gezin. 

Gun uzelf een volgende stap met Guidato

Optie 1) 
Investeren in uw persoonlijke ontwikkeling via een Walk on Feathers sessie.

Optie 2) 
Bepalen van uw kernvermogen en overvloedig vermogen, en investeren in een financieel plan.

Optie 3)
Inhuren van objectieve begeleiding bij uw keuze voor vermogensbeheerders en private banks.

Optie 4) 
Herijken van uw juridische afspraken en structuren en Operatie eenvoud om zaken op te ruimen. 

HOE GUIDATO ADVISEERT, COACHT EN FACILITEERT

Guidato coacht ondernemers die na de verkoop in een andere fase zitten en helpt hen en hun familieleden om nieuwe perspectieven te zien. Onze ervaring is dat ondernemers en hun gezin gebaat zijn bij een plan van aanpak voor hun vermogen en menselijk kapitaal. Het plan van aanpak is altijd maatwerk. De kern is vooruitgang en van betekenis zijn in de breedste zin van het woord op een manier die past bij deze tijd.

Ontdek de mogelijkheden en neem contact op met Raimund Kamp (raimund.kamp@guidato.nl of bel 06 83 21 76 58) of Marijke Kuijpers (marijke.kuijpers@guidato.nl of bel 06 83 20 26 88)