Uw bedrijf verkocht, en dan? 

Waar kunt u op letten?

Door de verkoop van uw bedrijf komt u in een andere situatie terecht en dit opent nieuwe perspectieven. Er is tijd voor andere zaken, hobby’s of genieten van meer vrije tijd, en voor misschien wel nieuwe investeringen. Vanzelfsprekend denkt u ook na over het organiseren van de verkoopopbrengst. Met wie wilt u zaken doen? Zet u een eigen private investment office op? De verkoop heeft ook invloed op uw gezin en de toekomst van uw kinderen. Waar kunt u op letten na de verkoop van uw onderneming?

De man van X miljoen na de verkoop van het bedrijf

‘Voor de verkoop was ik de dga van mijn bedrijf, maar na de verkoop ben ik de man van X miljoen.’ Dit is een veel gehoorde verzuchting en geeft exact de nieuwe situatie aan. Veel oud-ondernemers krijgen na de verkoop van hun onderneming een etiket opgeplakt. Dit kan heel vervelend zijn voor hen en voor hun omgeving. Recent zei een oud-ondernemer dat hij het gevoel heeft dat zijn positie nu anders is. U heeft vermogen maar telt voor sommige mensen als ondernemer niet meer mee. Ondernemers die hun bedrijf verkopen verlangen regelmatig terug naar hun vertrouwde leven van voor de transactie. 

Veel ondernemers leven jarenlang in de hoogste versnelling. Na hun verkoop hebben zij opeens veel tijd. Dit biedt mogelijkheden om andere zaken te ontdekken, een grote reis of tijd te besteden aan een maatschappelijk project. Op persoonlijk niveau is de vraag: hoe geeft u invulling aan uw leven? In uw zoekproces kunt u uw licht eens opsteken bij ondernemers in een vergelijkbare situatie. Hoor hun ervaringen aan. Welke vragen en uitdagingen kwamen zij tegen. En hoe zijn ze daarmee omgegaan. De verkoop van een onderneming kan worden ervaren als afscheid nemen van een kind. Als dit heel zwaar valt, dan zoeken sommigen professionele hulp. Neem de tijd voor het ontdekken van nieuwe interessante projecten waar u van kunt genieten. 

Impact van de bedrijfsverkoop op uw gezin

Door berichten in de media kan plotseling aandacht worden gevestigd op uw financiële positie. De verkoop heeft daardoor ook impact op uw partner en kinderen. De buitenwereld spreekt hen mogelijk aan op de mooie deal. Opmerkingen op de sportclub, krantenartikelen die worden opgehangen in het studentenhuis of op het werk. Wat in de praktijk goed werkt is om uw gezin regelmatig te informeren tijdens het verkoopproces. Vertel hen aan de keukentafel waar u mee bezig bent. Zo krijgt uw gezin meer gevoel en inzicht in de gang van zaken. 

Van ondernemer naar investeerder 

Een financiële uitdaging na een verkoop van het bedrijf is hoe u de verkoopopbrengsten optimaal gaat organiseren. Veel banken, vermogensbeheerders en anderen presenteren mooie investeringsvoorstellen. Hoe beoordeelt u deze voorstellen? Passen deze voorstellen bij uw eigen ideeën over hoe u uw vermogen wilt beleggen? Wie zijn de aanbieders en zijn dit betrouwbare partijen? 

Veel oud-ondernemers willen hun vermogen investeren in start-ups of MKB bedrijven. Dit nieuwe avontuur valt regelmatig tegen. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat u weinig informatie krijgt bijvoorbeeld de wekelijkse omzet op vrijdag. Beperkt invloed op het reilen en zeilen van de onderneming is voor veel oud-ondernemers lastig. In hun oude rol als ondernemer waren ze gewend veel, zo niet alles, te bepalen. In hun nieuwe rol als (minderheids)aandeelhouder hebben ze weinig te zeggen. Dit matcht vaak niet met hun verwachtingen en leidt achteraf tot teleurstellingen. 

Is een private investment office een optie? 

Als een onderneming voor tientallen of zelfs honderden miljoenen wordt verkocht dan wordt vaak een private investment office of single family office opgezet. Privacy, controle en comfort zijn veel genoemde argumenten om een single family office op te richten. Vaak wordt een financieel eindverantwoordelijke uit de onderneming, een bekende van de familie of voormalig bankier aangetrokken om het kantoor te leiden. Vertrouwen en loyaliteit spelen bij deze keuze een grote rol. 

Het professioneel opzetten van een private office voor het aansturen van uw vermogen betekent dat u veel competenties in huis moet halen. Het gaat om meer dan het regelen van financiële zaken en beleggingskennis alleen. Ook fiscaliteit, juridische zaken, IT en risicomanagement zijn belangrijk voor het succes. Het opzetten en aansturen van een private office kan worden gezien als een nieuwe onderneming waar allerlei disciplines samenkomen. Dit vergt een multidisciplinaire blik en samenwerking met allerlei partijen rondom uw verkoopopbrengsten. Het gevaar van een te eigen(wijze) blik van de vertrouwensman ligt op de loer. 

Tips voor de ondernemer die zijn bedrijf verkoopt

Tip 1: Geniet van de nieuwe tijd die aanbreekt

Het kan best wennen zijn als uw leven in een andere versnelling leeft. Geniet van deze nieuwe situatie en de zaken die op u pad komen. Veel verkopende ondernemers betalen leergeld doordat ze al weer snel bezig zijn met het financiële beheer van de verkoopopbrengst. Het geld brandt als het ware in hun zak. Haastige spoed is zelden goed is een oud Hollandse tegelwijsheid.

Tip 2: Drink koffie met ex-ondernemers

Neem contact op met ondernemers die u zijn voor gegaan. Wissel ervaringen uit en trek uw eigen plan voor de toekomst. Als u gaat investeren in andere ondernemingen, bedenk vooraf hoeveel invloed u kunt uitoefenen. Zo voorkomt u teleurstellingen. 

Tip 3: Richt een private investment office of single family office op

Als u graag controle houdt over de verkoopopbrengsten kunt u uw eigen family office oprichten. Een van de grootste uitdagingen is om goede professionals voor langere termijn aan uw private office te verbinden. Stel voorwaarden aan de mensen die u aantrekt en zorg dat zij samenwerken in uw belang. Het aansturen van een vermogen vraagt om een multidisciplinair team. 

Tip 4: Informeer uw gezin over de verkoop 

Informeer ondanks de hectiek van de deal uw partner en kinderen op hoofdlijnen. Het is slim om vooraf stil te staan bij de impact van de nieuwe vermogenssituatie op het gezin. De buitenwereld kan vragen stellen. Bereid uw partner en kinderen voor. Overweeg welke rol het vermogen mag spelen voor uw kinderen.

 Family Office of Private investment office

It’s all-in the name. Soms wordt een eigen organisatie van een familie een family office of een private investment office genoemd. Meer eenvoudige namen zijn Stichting Administratiekantoor (STAK), beheer B.V. of simpelweg administratiekantoor. In Nederland zijn er naar schatting meer dan 1.000 kleine of grote eigen kantoren die het vermogen beheren van hun gezin of familie. De nadruk ligt op het managen van de investeringen en beleggingen. Andere werkzaamheden die een family office uitvoeren zij administratieve zaken zoals jaarrekeningen, belastingaangiften, consolideren en rapporteren, risicomanagement, organiseren van reizen, filantropie, voorbereiden van Next generation. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het vermogen en de wensen (service niveau) van de familieleden kan de eigen organisatie worden ingericht. Om redenen van privacy en comfort richten ondernemers en families hun eigen organisatie op. Een van de bekendste en grootste single family office in Nederland is Anthos van de familie Brenninkmeijer. 

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie over het opzetten van een private investment office, een plan van aanpak voor uw gezin of persoonlijke situatie na de verkoop, neem dan contact op met Raimund Kamp (raimund.kamp@guidato.nl of bel 06 83 21 76 58 of Arnoud Aikema (arnoud.aikema@guidato.nl of bel 06 20 95 91 05).

Guidato is een multi family office, opgericht in 2008. Wij adviseren, begeleiden, coachen ondernemers, familiebedrijven en erfgenamen. Als onafhankelijk rentmeester behartigen wij zowel uw financieel kapitaal als de belangen van uw familie. Wij helpen bij belangrijke transities van verkoop, bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht.