Wat is een Family Office? MFO of SFO?

Wat is een family office?

Een family office is een onderneming die wordt ingeschakeld om de (financiële) doelstellingen en wensen van een vermogende particulier of familie te ondersteunen. 

Iemand kiest voor een family office als substantieel vermogen is opgebouwd uit ondernemerschap, na de verkoop van een onderneming of het ontvangen van een erfenis. Het vermogen moet vervolgens goed worden beheerd, mede om het voor volgende generaties in stand te houden. 

Er bestaan drie types: de single family office (SFO), de multi family office (MFO) en de virtual family office (VFO). 

Wat is een single family office (SFO)?

Een single family office wordt opgericht door en voor één familie. Het primaire doel is het vermogen goed te beheren en aan te sturen. Andere werkzaamheden zijn het opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en consolideren van vermogensrapportages. Afhankelijk van de wensen van de oprichtende familie ondersteunt het single family office ook bij het faciliteren van de gewenste levensstijl en is betrokken bij de financiële educatie van de (klein)kinderen. 

Meestal wordt de naam “single family office” naar buiten toe niet gebruikt. Vaker worden de activiteiten van de single family office uitgeoefend vanuit een besloten vennootschap met een doelomschrijving zoals beleggen en investeren. Voor buitenstaanders opereren deze kantoren onder de radar, mede voor de privacy van de oprichtende familie. 

Guidato ondersteunt vermogende particulieren bij het opzetten en aansturen van een eigen family office.

Voor meer informatie “Hoe zet ik mijn eigen family office op” of de blog ”Uw bedrijf verkocht, en dan?

Wat is een multi family office (MFO)?

De meeste MFO’s worden opgericht door professionals (bijvoorbeeld vermogensbeheerders, beleggingsspecialisten en fiscalisten). Zij spelen in op de trend dat vermogende families op zoek zijn naar alternatieven voor banken en vermogensbeheerders om hun vermogenszaken optimaal te organiseren. Onafhankelijkheid, maatwerk en persoonlijke service zijn onderscheidend in het aanbod van een MFO.

De meeste MFO’s hebben een sterke focus op het aanbieden van beleggingen/vermogensbeheer en deze dienst is essentieel voor het verdienmodel. Een klein aantal MFO’s focust zich op andere
zaken, zoals vermogensregie en family governance. Deze MFO’s werken op uurbasis, maandelijkse fees voor vaste diensten of een project fee. De vermogende particulier die een MFO wil inschakelen, zal vooraf moeten bepalen welke diensten voor hem belangrijk zijn en welke MFO daar het beste bij past. 

Guidato is een onafhankelijke multi family office vlakbij Amsterdam. Onafhankelijk betekent geen eigen beleggingsproducten en geen vermogensbeheer. Guidato adviseert en begeleidt vermogende particulieren bij de selectie van vermogensbeheerders of het opstellen van een beleggingsstatuut. 
Wat kunt u doen als u geen Single Family Office wilt oprichten?

Wat kunt u doen als u geen Single Family Office wilt oprichten?

Een SFO is voor sommige families die een groot vermogen vergaren een heel logische keuze. Andere families zullen, nadat ze zich realiseren dat een SFO eigenlijk een nieuw bedrijf, meer baat hebben bij een andere oplossingen. Gelukkig is een praktische oplossing voorhanden: de multi family office. Deze kantoren bedienen meerdere families en kunnen vergelijkbare diensten aanbieden als een SFO zonder de noodzaak om dit via een eigen bedrijf te organiseren. Een tweede oplossing is een virtual family office. Voor meer informatie, lees de blog Een virtual family office: goed alternatief voor een single family office? 

Guidato is een multi family office vlakbij Amsterdam. Guidato adviseert en ondersteunt vermogende families ook bij het opzetten en aansturen van een eigen single family office.

Wat is een virtual family office (VFO)?

Een virtuele of virtual family office bestaat uit alle professionele adviseurs van een vermogende familie, die als één team samenwerken onder leiding van een coördinator. “Virtueel” verwijst ernaar dat er geen tastbaar kantoor met adviseurs en experts is. De adviseurs werken bij verschillende bedrijven.  

Meer dan 20 jaar geleden werd voor het eerst over het VFO geschreven. In de jaren 90 speelde innovatie in de ICT een rol om te filosoferen en met het VFO-concept. Na de financiële crisis van 2008 zochten vermogende families kostenverlaging voor de family office dienstverlening. Personeel is veruit de grootste kostenpost van een SFO, waardoor het VFO-concept opnieuw aandacht kreeg. 

In de praktijk zijn de VFO’s tot heden de uitzondering en niet de regel. Het opzetten van een VFO stelt hoge eisen aan de competenties van de coördinator en de ICT-omgeving. Kennelijk wegen de nadelen van een VFO voor de doelgroep van vermogende families niet voldoende op tegen de voordelen van lagere kosten en een flexibel team. Via een MFO kunnen vermogende families die geen SFO kunnen of willen opzetten voldoende maatwerk bereiken om hun vermogensdoelstellingen en ambities te realiseren. 

Kan een Single Family Office overgaan in een Multi Family Office?

Ja, soms ontstaat een MFO uit een SFO. De SFO nodigt na enige tijd andere families uit om zich aan te sluiten. De achtergrond is vaak economisch. Zo waren de jaarlijkse kosten om een SFO in stand te houden na de financiële crisis van 2008 voor sommige families te hoog. De oplossing was andere vermogende families te laten toetreden tot de SFO. Dit is overigens niet altijd succesvol gebleken. Redenen zijn de sterke bedrijfscultuur van de SFO die verbonden is met de oprichter(sfamilie) en te hoge kosten, zelfs als deze door meer families worden gedragen.

Wat is het verschil tussen een Family Office en Private investment office?

It’s all-in the name. Soms wordt een eigen organisatie van een familie een family office of een private investment office genoemd. Meer eenvoudige namen zijn Stichting Administratiekantoor (STAK), beheer B.V. of simpelweg administratiekantoor. In Nederland zijn er naar schatting meer dan 1.000 kleine of grote eigen kantoren die het vermogen beheren van hun gezin of familie. De nadruk ligt op het managen van de investeringen en beleggingen. Andere werkzaamheden die een family office uitvoeren zij administratieve zaken zoals jaarrekeningen, belastingaangiften, consolideren en rapporteren, risicomanagement, organiseren van reizen, filantropie, voorbereiden van Next generation. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het vermogen en de wensen (serviceniveau) van de familieleden kan de eigen organisatie worden ingericht. Om redenen van privacy en comfort richten ondernemers en families hun eigen organisatie op. Een van de bekendste en grootste single family offices in Nederland is Anthos van de familie Brenninkmeijer.