Ik wil geen advies. Ik red het zelf wel.

Kent u dat gevoel dat je graag eens met een wijze vriend wil sparren over zaken waarover je niet zomaar met iedereen praat. Onlangs spraken we een van onze cliënten. Zij vertelde dat haar kinderen onderling een fikse ruzie hadden over de toekomst en overname van haar zaak. De avond
erop besprak ze dit voorval met een van haar vrienden. In plaats van opluchting, voelde zij zich nog vervelender door alle “open-deur” adviezen. Ze was teleurgesteld en had zo graag gewoon wat tegen hem willen aanpraten. Ze heeft het gevoel dat bij andere topondernemers alles voor de wind lijkt te gaan. “Hoe doen zij dat toch in hun familie?” vroeg ze ons.

Vragen waarmee je als mens niet graag te koop loopt, maar die je toch bezighouden.

Bij Guidato spreken we veel ondernemers, erfgenamen en cliënten met een familiebedrijf. Soms komen er – bewust of toevallig – kwesties op tafel, waarover de cliënt merkbaar niet makkelijk praat. Of soms niet weet hoe hij/zij de situatie het beste kan oplossen. Vragen waarmee je als mens niet graag te koop loopt, maar die je toch bezighouden.

In de komende artikelen zullen we een aantal van dat soort onderwerpen aan de orde stellen. Ook besteden wij aandacht aan financiële, juridische en fiscale vragen in de context van familievermogen en -bedrijven. Wellicht zit er een onderwerp bij waarover u vragen heeft.  

  • Uw bedrijf verkocht en wat nu? Tips voor organiseren van de verkoopopbrengst.
  • Slimmer uit met een StAk? Uw Stichting administratiekantoor tot in de puntjes geregeld.
  • Lust of last om als kind tot executeur benoemd te zijn?
  • Net iets meer geregeld voor de ondernemer in het levenstestament.
  • Dilemma’s bij het dividendbeleid van het familiebedrijf.
  • Durf te schenken aan uw kinderen. Samen oefenen én belastingbesparing

GUIDATO ALS SPARRINGPARTNER

Als u bepaalde gedachten of ideeën hebt over een kwestie en behoefte hebt aan concretere invulling, dan kunt u hierover met ons sparren. Dit kan gaan over uw bedrijf, uw kind of gezin, vererving van het vermogen, enzovoorts. Zet net als de mensen die u zijn voorgegaan een stap naar voren: u bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

U kunt ons bereiken op 020-8208000 of per e-mail info@guidato.nl.

Guidato is een multi family office, opgericht in 2008. Wij adviseren, begeleiden, coachen ondernemers, familiebedrijven en erfgenamen. Als onafhankelijk rentmeester behartigen wij zowel uw financieel kapitaal als de belangen van uw familie. Wij helpen bij belangrijke transities van verkoop, bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht.