Betekenisvolle eigendomsoverdracht

Het komt regelmatig voor dat vanuit fiscaal perspectief ouders aandelen of certificaten overdragen naar hun jonge kinderen. Het klinkt toch goed dat zij al vroeg mede-eigenaar worden. Dat is nog maar de vraag. Voor tieners kan een dilemma ontstaan tussen de loyaliteit aan het familiebedijfspad en het volgen van hun eigen weg. Die weg is op die leeftijd namelijk nog lang niet uitgestippeld, in ieder geval niet door henzelf.

Overdragers gaan vaak voorbij aan een dialoog met hun kinderen over dit belangrijke overdrachtsmoment. Het gevolg is dat de kinderen kunnen rondlopen met allerlei vragen, onduidelijkheden in verwachtingen of zorgen over hun rol en verantwoordelijkheden rondom het bedrijf. Een erfgename die op jonge leeftijd mede-aandeelhouder werd van het familiebedrijf met veel personeelsleden vertelde ons ooit dat zij bij gebrek aan goede uitleg dacht mede verantwoordelijk te zijn voor al die mensen. Dit ervoer zij als een zware last. Een voorgenomen overdracht is een uitgelezen moment om expliciet met de kinderen te spreken over hun eigen toekomst en die van het bedrijf. Vragen die hierbij horen zijn: hoe is hun leven verbonden met het bedrijf? Welke verwachtingen hebben zij? Waar maken zij zich zorgen over en waarom? Omgekeerd hebben ouders ongetwijfeld ideeën over op welke voorwaarden kinderen in het bedrijf kunnen werken en wanneer zij een leidinggevende rol kunnen bekleden.

Kinderen bij aandeelhoudersvergaderingen?

Succesvolle bedrijfsfamilies bereiden hun kinderen voor op hun nieuwe rol als verantwoord aandeelhouder. Ouders leggen aan hun kinderen uit wat ze op termijn moeten weten, kunnen en kennen. En hoe zij hun kinderen hierbij helpen. In ons onderzoek Vermogensoverdracht in Nederland kwam naar voren dat in sommige families kinderen vanaf zestien jaar werden meegenomen naar aandeelhoudersvergaderingen. Dit waren alleen leerzame ervaringen als ouders vantevoren meer informatie hadden gegeven over het doel van deze bijeenkomsten en wat hun kinderen konden verwachten. Zonder deze uitleg voelden de jonge aandeelhouders zich echter verloren en niet betrokken.

Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht is geen fiscale transactie of een datum waarop de aktes zijn ondertekend. Het is een nieuwe start in de familie-eigendom die het verdient om bewust aan- dacht aan te besteden. Gesprekken met de kinderen en een familiebijeenkomst geven invulling aan een betekenisvolle eigendomsoverdracht en leggen de basis voor verantwoord aandeelhouderschap..


Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie over het opzetten van een private investment office, een plan van aanpak voor uw gezin of persoonlijke situatie na de verkoop, neem dan contact op met Raimund Kamp (raimund.kamp@guidato.nl of bel 06 83 21 76 58 of Arnoud Aikema (arnoud.aikema@guidato.nl of bel 06 20 95 91 05).

Guidato is een multi family office, opgericht in 2008. Wij adviseren, begeleiden, coachen ondernemers, familiebedrijven en erfgenamen. Als onafhankelijk rentmeester behartigen wij zowel uw financieel kapitaal als de belangen van uw familie. Wij helpen bij belangrijke transities van verkoop, bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht.