Advies voor ondernemers in crisistijden: uw noodopvolging op orde!

Stel dat u nu in het ziekenhuis belandt, welke implicaties heeft dit voor u? En voor het aansturen van uw bedrijf en vermogenszaken? Door de Corona crisis is het nog actueler of u uw noodopvolging wel goed heeft geregeld. Zonder meteen te denken dat u getroffen zult worden door het slechtste scenario, willen we u drie adviezen geven om nu te overdenken. 

Tip 1: Stel een levenstestament op

Een onderdeel van de noodopvolging is het levenstestament. Vooral voor ondernemers is dit een akte die nu belangrijk kan zijn. Een levenstestament bestaat feitelijk uit twee volmachten: één voor uw financiële belangen (al dan niet inclusief uw bedrijfsmatige vraagstukken) en één voor uw medische en persoonlijke zaken. Voor uw onderneming kunt u ook een afzonderlijke akte opmaken en bijvoorbeeld een plaatsvervanger benoemen die uw bedrijf aanstuurt voor het geval u tijdelijk “afwezig” bent. Wilsonbekwaam bent u ook als u een maand ernstig ziek bent, door Corona of iets anders. 

Het levenstestament is mogelijk voor u een nieuw fenomeen. Het is van belang om vooraf goed te weten wat u kan en wilt regelen voor het geval er iets ernstigs gebeurt. Het testament regelt wat er geregeld moet zijn na overlijden. Via het levenstestament wijst u feitelijk een zaakwaarnemer aan. Wie komt voor deze rol in aanmerking en wat mag die persoon wel en wat niet? Het is goed om dit tijdig en goed door te spreken met een deskundige. Guidato kan u hierover uiteraard adviseren.  

Tip 2: Check het mandaat van uw procuratiehouder

Veel ondernemers hebben een procuratiehouder benoemd. Die zal de zaken waarnemen als de ondernemer zelf tijdelijk niet kan handelen. Het is gebruikelijk om een procuratiehouder beperkte bevoegdheden te geven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat die persoon slechts mag beslissen over zaken met een maximaal financieel belang. In deze tijd, waarbij veel zaken worden afgezegd, contracten worden geannuleerd, is het de vraag of bepaalde besluiten dit bedrag niet te boven gaan. Bij uw onverhoopte afwezigheid als ondernemer, kan uw procuratiehouder mogelijk bepaalde essentiële besluiten niet zonder u nemen. Ons advies: check meteen wat er voor uw procuratiehouder is vastgelegd en of dit nog aansluit bij uw huidige business. 

Tip 3: Pas uw verouderde testament aan

Het regelmatig checken van uw testament is belangrijk, vooral nu. In onze praktijk komen we regelmatig cliënten tegen met een verouderd testament. Familie omstandigheden zijn bijvoorbeeld gewijzigd of het testament sluit niet goed aan bij de huidige wetgeving. Zo kan het gebeuren dat een ex-echtgenoot nog als erfgenaam is opgenomen. Of er is nog geen regeling vastgelegd voor de nieuwe levenspartner. Veel voorkomende wijzigingen zijn de benoeming van een andere executeur of bewindvoerder en legaten voor andere goede doelen. En dan laten we de mogelijke invloed van gewijzigde wetgeving nog onbenoemd. Als u ook behoort tot de groep die vergeten is om het testament aan te passen, maak dan een afspraak om dit alsnog in orde te maken.

Wij hebben veel ervaring met ondernemers en families die de regie over hun onderneming en familie goed geregeld hebben. Als u over uw testament, levenstestament en/of procuratie advies wenst, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons direct bereiken: Christine Klein 06-51828480 of Raimund Kamp 06-83217658. 

Christine Klein en Raimund Kamp