Onze werkwijze

Ons contact begint met uw specifieke vraag of wens om een bepaalde situatie te veranderen.

Dit kan gaan over uw vermogen, uw bedrijf of over uw gezin of familie. In een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen op welke manier uw situatie het beste kan worden aangepakt. Uiteraard dient er een klik te zijn. In onze benadering staat de mens centraal staat en niet het vermogen of het (familie)bedrijf. Sommige vragen worden opgelost door een advies. Door een inventarisatie van de feiten en omstandigheden brengen wij de verschillende (on)mogelijkheden in kaart. Na de inventarisatie, werken wij een advies uit. Vervolgens kiest u wat het beste best en worden zaken juridisch goed vastgelegd.

Photo by Riorita/iStock / Getty Images
Photo by Riorita/iStock / Getty Images

Sommige situaties vragen om een andere aanpak. Bijvoorbeeld hoe kan het (familie)bedrijf goed worden overgedragen? Of hoe wordt de opkomende generatie voorbereid op de verantwoordelijkheden van het vermogen? Dit vraagt om een procesmatige aanpak. We hebben een aantal serious games ontwikkeld die op een creatieve en toch serieuze manier uw (familie)situatie in kaart brengt. Op deze manier worden gedachten, ideeën, wensen over het familiekapitaal van alle belanghebbenden. Vervolgens wordt stapsgewijs en opeenvolgende bijeenkomsten diverse onderwerpen besproken. Dit kan weer leiden tot afspraken in juridische documenten of een familiestatuut. Met als doel een strategie voor de toekomst.

Wij kijken naar de brede context van uw vermogen: familie – vermogen – toekomst.
— Marijke Kuijpers